Odběry

Kontrola v naší ambulanci probíhá v závislosti na typu léčby 1-4x ročně (většinou 3-4 návštěvy), každou kontrolu v naší poradně provádíme odběr glykovaného hemoglobinu (dlouhý cukr) a glykemie, kontrolu krevního tlaku a hmotnosti pacienta, minimálně 1x ročně provádíme odběry krve ze žíly (zahrnují základní biochemii, vč. jaterních testů, tukového metabolismu, ledvinových funkcí), ve zvýšené míře se snažíme využívat výsledky měření POCT (z prstu, na počkání v naší ambulaci) - pacient může být objednán na konkrétní čas a tím se snižuje doba čekání na ošetření u nás.