Co nabízíme

1

ordinaci schválenou Krajským úřadem v Hradci Králové k provozování odborné lékařské péče

2

komplexní péči o diabetiky 1.a 2.typu od 19 let věku

3

péče o gestační diabetičky - pacientky s těhotenskou cukrovkou

4

péči o choroby sdružené s diabetem - hypertenzi, onemocnění štítné žlázy, dyslipidémii, terapii obezity

5

uplatnění moderních technologií v diagnostice a léčbě diabetu - péče o pacienty s inzulinovou pumpou, stahování výsledků z glukometrů do počítače s následnou úpravou léčby

6

použití senzorů při kontinuální monitoraci glykemie v léčbě diabetu 1. a 2.typu

7

konzultace léčby a úpravu dávek léků prostřednictvím telefonu a e-mailu

8

registrujeme nové pacienty

9

we speak English