Podmínky registrace pacienta

 1. podmínky registrace:
  - věk nad 19 let
  - být pojištěn u jedné z našich smluvních pojišťoven (111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, 209 Zdravotní pojištovna Škoda, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
 2. doklady při osobní návštěve resp. vstupní prohlídce:
  - průkazka pojištěnce
  - občanský průkaz (nebo pas)
 3. zdravotní dokumentace:
  - žádáme pacienty, aby při první návštěvě přinesli s sebou písemné doporučení od svého praktického lékaře(alternativou je elektronická zabezpečená zpráva poslaná do naší ambulance praktickým lékařem nebo doporučujícím gynekologem)
  - v rámci zákona č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění se v §67b Zdravotní dokumentace se praví „v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče“, tato povinnost se týká všech lékařů, nejen těch, u nichž je pacient registrován
  nový registrující lékař má tedy povinnost dřívějšího lékaře požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, a ten má povinnost jej poskytnout

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.